فروش قسطی کامیون , فروش لیزینگی فاو , فروش شرایطی فاو , شرایط اقساطی فاو , فروش تسهیلاتی فاو , وام بانکی فاو , بهمن دیزل , سیبا موتور , شرکت لیزینگ بهمن

  • فروش اقساطی:
  • در مبالغ اقساط مذکور هزینه بیمه شخص ثالث و بدنه لحاظ نشده است.
  • تحویل خودرو ۲۰ روز پس از واریز مبلغ پیش پرداخت و تکمیل مدارک متقاضی و بر اساس زمانبندی شرکت سازنده می باشد.
  • نوع عقد قرارداد با متقاضیان، فروش اقساطی مشتمل به رهن می باشد که هزینه ترهین و فک رهن اسناد مالکیت برعهده متقاضی خواهد بود، بدیهی است در پایان مدت قرارداد و در صورت پرداخت اقساط نسبت به فک رهن اقدام خواهد شد.
  • درصورت تکمیل ظرفیت این شرکت حق متوقف نمودن ثبت نام متقاضیان را بدون اطلاع رسانی قبلی برای خود محفوظ می دارد، لذا خواهشمند است به منظور جلوگیری از به وجود آمدن هرگونه مغایریت قبل از واریز وجه پیش پرداخت، مراتب از طریق شماره تماس های ۸۷۲۴۱۰۰۸ و ۸۷۲۴۱۰۳۰ -۰۲۱ با آقای ترکاشوند هماهنگ گردد.
  • واریز وجه و ارائه مدارک، به هیچ عنوان به منزله تصویب پرداخت تسهیلات نمی باشد و اعطای تسهیلات و واگذاری خودرو منوط به تصویب پرونده متقاضی در کمیته اعتباری شرکت واسپاری ملت خواهد بود.
  • مدل، تیپ و سال ساخت خودروها توسط شرکت سازنده و هنگام ثبت نام متقاضی در شرکت سایپا دیزل تعیین که در معرفی نامه مربوطه قید خواهد شد لذا مسئولیت عدم مغایریت برعهده متقاضی خواهد بود.
  • جدول فوق بر اساس قیمت های ارائه شده از سوی شرکت سازنده تهیه و بدیهی است قیمت قطعی در زمان تحویل مشخص و در صورت افزایش قیمت، مابه التفاوت بصورت نقدی دریافت خواهد شد.